ติดต่อแม่ค้า

นางสาวเนาวรัตน์  ยิ้มอินทร์ ( ป้าเอ๋ )

606/4-5 ม.5 ต.เวียง อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่ 50110

โทร. 093-6204062

E-mail: nawarutyi@gmail.com

ID line : pra_aey

ว่างๆ ก็แวะ ไปแอ่วฝางได้นะจ้าวววววว

พิธีบัพติศมาในน้ำ ของคริสตจักรข่าวประเสริฐฝาง ณ วนอุทยานน้ำรู ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่