ท่องเที่ยวเมืองฝาง- น้ำพุร้อนฝาง

น้ำพุร้อน เมืองฝาง

ที่มา : ภาพและข้อมูลทั้งหมด จาก เว็บไซต์สังคมออนไลน์ของคนเชียงราย

http://www.chiangraifocus.com

ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้