ใบชา Black Tea

ชาดำ (black  tea)

เป็นชาที่ผ่านกระบวนการหมักอย่างสมบรูณ์ (completely-fermented tea) กรรมวิธีการผลิตเริ่มจากการเก็บยอดชาสด  1 ยอด 2-3 ใบบาน   จากนั้นยอดชาจะถูกลำเลียงเข้าโรงงานเพื่อผึ่งแดด(outdoor withering)  หรือผึ่งในร่ม (indoor withering)  หรือผึ่งด้วยลมร้อน (hot-air withering)แล้วแต่กรรมวิธีการผลิตของแต่ละโรงงาน   การผึ่งเป็นการทำให้ใบชาเกิดการคายน้ำเพื่อลดปริมาณความชื้นในใบชาสดให้เหลือประมาณร้อยละ 70-75 โดยน้ำหนัก   ภายหลังการผึ่งยอดชาอาจถูกนำนวดให้เป็นเกลียวหรือตัดให้เป็นผง ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการหมัก (fermentation)การหมักเป็นการปล่อยให้เอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของคาเทชินอย่างสมบูรณ์ คาเทชินจะเกิดออกซิเดชันและรวมตัวกันเป็นสารประกอบใหม่ที่มีสีเข้มขึ้นกว่าชาอู่หลงและชาเขียว  จากนั้นเป็นการทำแห้ง (drying) โดยการอบด้วยเตาอบ ในโรงงานผลิตบางแห่งอาจทำแห้งโดยการนำไปตากแดดร่วมด้วย  ตามด้วยการคัดเกรด (sorting) และบรรจุ (packing) ผลิตภัณฑ์ชาดำของไทยจะมีลักษณะเป็นเกลียวเส้น ชิ้นใบหรือเป็นผง เมื่อชงชาดำด้วยน้ำร้อนสีของน้ำชาดำจะมีสีน้ำตาลแดง