ชาซีลอน

฿109.00

ซื้อยกเซ็ท 4 ชิ้น มีส่วนลด

Description

ชาซีลอน

        ชาซีลอน เป็นชาที่ปลูกและเติบโตในประเทศศรีลังกา (Sri Lanka Tea)        มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายตั้งแต่ปี ค.ศ. 1870 โดยเฉพาะชาดำ (Black Tea)   ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศศรีลังกาลักษณะโดยทั่วไปของชาซีลอน จะมีสีน้ำตาลทองออกแดง รสชาติเฉพาะมีเอกลักษณ์  ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคชาเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นแบบดั้งเดิม หรือแบบเบลนด์ (Blend)

         ชาซีลอน (Ceylon Black Tea)   ถูกจำแนกออกตามขนาดของใบชา       ซึ่งทำให้ชามีความเข้มไม่เท่ากันภูมิประเทศและภูมิอากาศ (CEYLON TEA Plantation) มีผลต่อคุณภาพและรสชาติของใบชาอย่างมาก      ทำให้คุณภาพชาที่ได้แตกต่างกัน ดังนั้น ชาซีลอน (Ceylon Tea)จากบางพื้นที่ (Highland) และบางเกรด (ขนาดของใบชา)    จึงมีราคาไม่เท่ากัน อย่างไรก็ดี กระบวนการผลิตชา    ก็มีส่วนสำคัญกับคุณภาพและรสชาติชาที่ได้เช่นกัน ปัจจุบัน ชาซีลอนถูกจำหน่ายในรูปแบบต่างๆ  เช่น ชาใบและชาผง (Loose Tea) ชาซอง (Tea Bags) ชาขวด (Tea Bottle)และมีการแต่งรส แต่งกลิ่น ด้วยการผสมผสาน blend กับพืชสมุนไพร หรือผลไม้ต่างๆ    เพื่อให้เกิดรสชาติและกลิ่นที่หลากหลาย และช่วยให้เกิดอรรถรสในการดื่มชามากยิ่งขึ้น

        ปัจจุบัน ชาซีลอน ได้ถูกนำมาเพาะปลูกในประเทศไทยในหลายพื้นที่ เช่น จ.เชียงใหม่ , จ.เชียงราย และที่อื่นๆ อีกมากมาย